Sorry, this entry is only available in Czech.

Dlouhodobý a krátkodobý pronájem tahčů značek Scania, Mercedes Benz, Volvo

Pronájem je limitován minimálně 3 měsíčním kontraktem, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak. Nejčastěji jsou kontrakty u návěsů sjednávány na dobu 48 měsíců. Po celou dobu nájmu je zajištěn servisní kontrakt, který pokrývá opravy a servisní prohlídky, silniční daň, pojištění z odpovědnosti provozu vozidla, havarijní pojištění a pojištění čelního skla.

Krátkodobý pronájem tahačů lze sjednat na dobu nezbytně nutnou, nejméně však na 1 měsíc. Výhodou tohoto pronájmu je možnost rychlé reakce na výkyvy trhu v oblasti přepravních kapacit. Umožňuje v případě snížení nebo ztráty přepravních služeb šetřit náklady, které zůstávají k tíži vozidla i když není toto provozováno (leasing, pojistka, silniční daň). V případě zvýšené poptávky po přepravních kapacitách lze zapůjčením vozidla reagovat bez zbytečných časových ztrát.

Tahače k pronájmu jsou značek Scania, Mercedes Benz, Volvo, Iveco a Renault. Všechna vozidla jsou v bílé barvě (pokud není dohodnuto se zákazníkem jinak), plné výbavě a s největší kabinou.

Tahače jsou vybaveny dle přání zákazníka navigačním a komunikačním zařízením CarrierWeb.

Naše tahače jsou pravidelně kontrolovány a opravovány v autorizovaných servisech.

Výhody:
– eliminace problémů se závazky vůči leasingové společnosti v případě poklesu nebo ztráty přepravních výkonů
– udržení nízké úrovně cash-flow
– plná servisní podpora v celé Evropě
– ušetření nákladů za zaměstnance a opravárenskou dílnu
– úspora času při řešení pojistných událostí
– pronájem řeší problémy s následným prodejem opotřebeného vozidla
– kvalitní servis v autorizovaných servisech
– možnost odkupu pronajatého a Vámi prověřeného vozidla

Dlouhodobý a krátkodobý pronájem tahačů

Pronájem je limitován minimálně 3 měsíčním kontraktem, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak. Nejčastěji jsou kontrakty u návěsů sjednávány na dobu 12-ti měsíců. Po celou dobu nájmu je zajištěn servisní kontrakt, který pokrývá opravy a servisní prohlídky.

Krátkodobý pronájem návěsů lze sjednat na dobu nezbytně nutnou, nejméně však na 1 měsíc. Výhodou tohoto pronájmu je možnost rychlé reakce na výkyvy trhu v oblasti přepravních kapacit. Umožňuje v případě snížení nebo ztráty přepravních služeb šetřit náklady, které zůstávají k tíži vozidla i když není toto provozováno (leasing, pojistka, silniční daň). V případě zvýšené poptávky po přepravních kapacitách lze zapůjčením vozidla reagovat bez zbytečných časových ztrát.

Návěsy jsou pravidelně kontrolovány a opravovány v prověřených, smluvně vázaných servisech.